ROSY

Chương 30

Tới công ty quả nhiên đúng như cô dự đoán chị gái cô –  Cố Minh Châu đang đập bàn đập ghế mắng mỏ đội nhân viên thất trận trở về từ Lương thị.

Cố Yên đẩy cửa bước vào đã bị mắng xối xả:

“Còn em nữa, hôm nay làm sao vậy hả? Ai làm gì em mà tự nhiên lăn ra ngất hả?” Giọng Cố Minh Châu như một lò lửa đang ngùn ngụt cháy.

Mồ hôi Cố Yên vã ra: “Chị à. Em….. hôm nay em không được khỏe cho lắm”.

“Không khỏe ư?” Cố Minh Châu vừa nói vừa quăng tập giấy tờ lên bàn phát cả ra tiếng “bụp” rõ ro. Sau đó cô quay sang Jessicassica và Lâm Xa: “Hai người còn không mau ra ngoài?”

Như được đại xá Jessica và Lâm Xa vội vàng cầm giấy tờ rồi cun cút…

View original post 2,305 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s